Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu,  padahal ia amat buruk bagimu. Allah Mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

(Surah Al-Baqarah : 216)