--Ahh shit!
--Kau asal?
--Takda apa
--Okay
-- ...
--Betul kau okay?
--Tak
--Sini duduk sebelah aku
--Aku tak suka bila aku bukak sana aku nampak bukak sini aku nampak
--Nampak apa?
--Nampak semua
--Semua apa?
--Semua berkaitan dia
--Ohh
--Ohh?
--Tak payah lah bukak
--How can I tak bukak?
--Kau yang nak sakit tu
--Hmm
--Jangan mengeluh
--Hmm okay
--Degil budak ni

...

...

...