:)

23:03 | 25 Oktober 2014

Kita akan mengenali 1001 orang yang salah sehingga berjumpa dengan seorang yang betul dalam hidup.